Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen


Home

Activiteiten

Mededelingen

Rapportages

Geschiedenis

Links

Contact


De afgelopen 125 jaar heeft de stichting en haar directe rechtsvoorganger de vereniging Christelijke Militairen Bond voor Oost en West zich ingespannen voor het geestelijk welzijn van de militair overzee. Bestond de verwerkelijking daarvan eerst door het oprichten en onderhouden van tehuizen waar de soldaat en de matroos buiten kazerne of schip in Indië en later op Nieuw Guinea, in Suriname en op de Nederlandse Antillen zich in huiselijke sfeer kon verpozen, mettertijd is het praktijk geworden de protestants geestelijk verzorging onder de militairen over de grenzen te ondersteunen. Wat nog rest uit de jaren van ondersteuning van de tehuizen en vormingscentra is het in voorkomende gevallen financieel bijspringen van het Vormingscentrum Landhuis Ascencion op Curaçao.

Eind vorig jaar tekenden zich nieuwe perspectieven af voor SCHM. In de eerste plaats is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de dienst van de Protestants Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht en de Protestants Theologische Universiteit te Groningen getekend teneinde te komen tot een stroming krijgsmachtpastoraat in de master Geestelijke Verzorging. In deze overeenkomst is ook sprake van een mogelijke parttime leerstoel krijgsmachtpastoraat. Aan SCHM is gevraagd eventueel bij te dragen in de financiele dekking.

lees meer....

ANBI verantwoording